Midweekstappen is nu een activiteit van De Ronsers vzw.

Actueel - januari 2022

Uitgesteld.

Woensdag 19 januari 2022
Destelbergen - Gent
Begeleiding, Johan Vereecke Gent

 

In onderling overleg hebben we beslist om de wandeling van woensdag 19 januari niet te laten plaatsgrijpen. Ze wordt verplaatst naar een latere datum.
Met de huidige hoge COVID-besmettingsgraad houdt deze activiteit ons inziens teveel risico's in.