Midweekstappen is nu een activiteit van De Ronsers vzw.

Mei 2023

Woensdag 21 juni 2023
Vinderhoutse Bossen en Oude Kale

Tochtbegeleiding Johan Vereecke,, Gent
0499 744 058 en johan.vereecke@telenet.be

We wandelen in een grote lus vanuit Mariakerke door de Vinderhoutse Bossen en de vallei van de Oude Kale naar Merendree en dan terug naar Mariakerke.

 

De Groenpool Vinderhoutse Bossen is één van de groene gebieden die de voorbije 20 jaar in ontwikkeling zijn in de rand rond Gent. De Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en Natuurpunt werken samen om deze gebieden te vrijwaren als natuurgebied en open te stellen voor het grote publiek. Het inrichtingsplan Groenpool Vinderhoutse Bossen zorgt ondermeer voor nieuw bos rond de bestaande waardevolle boskern. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken komen er paden en onthaalvoorzieningen. Momenteel omvat het gebied ook nog heel wat landbouwgronden en economisch leefbare landbouwbedrijven waarvoor gedurende een overgangsperiode een flankerend landbouwbeleid wordt uitgewerkt. De Vinderhoutse Bossen bevinden zich gedeeltelijk op het grondgebied van de stad Gent en van de gemeente Lievegem (Vinderhoute).

De vallei van de Oude Kale bevindt zich ten westen van de Vinderhoutse Bossen, tussen de dorpskernen van Vinderhoute en Merendree. De Oude Kale was ooit één van de grootste beken van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme. Momenteel is de vallei een lappendeken van hooilanden en weiden, oude knotwilgenrijen, kleine bosjes en talrijke sloten. Om het natuurlijk karakter van het gebied te bewaren heeft Natuurpunt verschillende percelen grond aangekocht die worden beheerd in samenwerking met de landbouwers.

De plaats van afspraak ligt tegenover de kerk van Mariakerke en de erbij horende begraafplaats. Deze laatste heeft een zekere historische waarde: in 1873 werd hier een 'bisschoppengalerij' gebouwd waar in de decennia erna de Gentse bisschoppen werden begraven. Het was toen namelijk niet meer toegelaten om overledenen te begraven in de Sint-Baafskathedraal, maar een begrafenis op het zogenaamde geuzenkerkhof aan de rand van de stad (de huidige Westerbegraafplaats) werd door streng-katholieken niet aanvaard. De stoffelijke resten van de bisschoppen zijn ondertussen toch overgebracht naar de kathedraal, maar op het kerkhof bevinden zich nog steeds de galerij en ook de gemeenschappelijke begraafplaatsen van verschillende Gentse kloosters.

Omloop
We starten onze wandeling in de Claeys Bouüaertdreef die ons naar het kasteel en het park van de gelijknamige familie leidt. We verlaten het park aan de achterzijde en wandelen in de richting van het nieuw aangeplante deel van de Vinderhoutse Bossen. We bereiken het kanaal Gent-Brugge dichtbij de kruising met de Ringvaart, steken deze laatste over en wandelen via de dorpskern van Vinderhoute in de richting van de Oude Kale met ondermeer het natuurgebied Molenmeers. Daarna gaat het langs onverharde wegen door een open landelijk gebied, parallel aan de vallei, richting Merendree. In café Het Verdronken Eiland zijn we welkom voor onze middagpauze.

Na de middag stappen we, aanvankelijk langs landelijke verharde wegen, terug naar de vallei van de Oude Kale die we nu volgen langs de zuidelijke kant. Langs velden en weiden bereiken we Drongen-Luchteren. Daar maken we de verbinding met de oude kern van de Vinderhoutse Bossen en daarna zijn we genoodzaakt opnieuw de Ringvaart over te steken langs een drukke verkeersweg. Tenslotte vinden we rust in het recent aangeplante bosgedeelte en het eeuwenoude kasteelpark Claeys Bouüaert. En dan wenkt een afscheidsdrankje in café Den Boer.

Afstand 
We wandelen één grote lus van ongeveer 22 km.

Samenkomst
Café Den Boer, Mariakerkeplein 9, 9030 Gent, open vanaf 9u00.
Start van de wandeling om 10u00.
Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.

Verkeersinfo
Er is gratis maar beperkte parkeermogelijkheid vlakbij de kerk en in de omliggende straten.

Meebrengen: drank voor onderweg. Picknick voor 's middags. Lunchafval nemen we mee in de rugzak.

Aanmelden via de berichtenpagina van deze webstek.
De tochtbijdrage (1 euro) wordt onderweg opgehaald.
Gezelschapsdieren worden niet toegelaten.