Midweekstappen is nu een activiteit van De Ronsers vzw.

In onderling overleg hebben we beslist om de wandeling van woensdag 19 januari 2022 niet te laten plaatsgrijpen.
Ze wordt verplaatst naar een latere datum.
Met de huidige hoge COVID-besmettingsgraad houdt deze activiteit ons inziens teveel risico's in.