Bestuur
José Acou de Panne, Jaak Perneel Koksijde, Roland Vansteelandt Oostende

Gasttochtbegeleiders gevraagd
Om de planning voor 2020-21 te kunnen vervolledigen vragen we medewerking van gasttochtbegeleiders.  Een tocht in je eigen streek of  een andere favoriete regio is meer dan welkom. Doe een voorstel per mail bij Roland Vansteelandt.  Een informatieve begeleidersnota is op aanvraag te verkrijgen.
Gasttochtbegeleiders eind 2020

Réjane Debrabandere, Aalbeke

Annemie Decoene,
Ieper

Luc Delodder,
Wielsbeke

Johnny Dhondt,
Zulte

René Duran,
Vlamertinge

Aimé Last,
Middelkerke

Patrick Maenhout,
Ieper

Emmanuel Maerten, Roeselare

Tony Vanderhaeghe, Merelbeke

Johan Vereecke,
Gent


B.A. t.o.v. derden
De burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de vereniging, haar organen in de uitoefening van hun mandaat, haar aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functie uit hoofde van ongevallen aan derden en voortvloeiend uit de organisatie en het verloop van de activiteiten  is gewaarborgd voor lichamelijke schade en materiële schade, zoals voorzien in de polis bij Ethias.
Bestuurders-tochtbegeleiders zijn lid van de vereniging.
Gasttochtbegeleiders zijn medewerkers.
Deelnemers zijn geen leden. Er is geen lidgeld, geen ledenlijst.

update 1 jan 2021 - bij gebrek aan activiteiten werd de polis opgezegd. 

Verkeer
De begeleider houdt zich tijdens zijn tocht aan het verkeersreglement en regelgeving voor bossen, domeinen en private eigendommen. 
Begeleider en deelnemer maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger. Ze stappen bij voorkeur links op de weg, indien geen pad voorzien is (Wegcode, Artikel 42, Voetgangers). De begeleider neemt geen verantwoordelijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers.
Begeleiders  mogen dus niet het verkeer regelen. Wel erop wijzen dat we als groep links willen lopen - eigenlijk achter elkaar - en zo veel mogelijk links op de weg als er geen berm is.

Begeleidersnota 2020-21

Midweekstappen Feitelijke Vereniging

Aanwijzingen voor gasttochtbegeleiders en bestuurders-tochtbegeleiders, (verder in dit document begeleiders genoemd).
Versie 20.10.01 corona op aanvraag te verkrijgen bij Roland.